BUTIKSKONTROLL

040-6116900

UPPDRAG INOM HANDELN

("BUTIKSKONTROLL")

"Prevaka får ofta beröm om hur duktiga vi är, tacksamheten når inga gränser från våra uppdragsgivare. Återkommande problem svinn, bedrägerier, stölder mm löser vi genom en noggrann planering och en väl genomtänkt strategi. Vår gripstatestik är mkt bra, samt våra ofta dagliga kontakter m polismyndigheten 

håller hög kvalité. Polisen gör ett fantastiskt bra jobb och är alltid snabbt på plats  !


Prevaka Security AB levererar hög kvalité likt

vi uppfyller de stora förväntningar som finns

när vi synns ute i våra uppdragsbutiker !


Välkomna och anlita oss för trygga lösningar inom handeln och öka er lönsamhet genom att sänka svinnet i butiker, köpcentran mm.
BUTIKSKONTROLL

CIVIL BUTIKSKONTROLLANT

 

PREVAKA kan hjälpa butiker med och få ner eller helt få bort svinn, snatterier, stölder, bedrägerier mm. Vi är mkt duktiga och ryktet säger vi kanske tom  är bäst på civil butikskontroll

i vår region med otaligt stort antal grip. Allt som oftast ligger vi på 100 % grip vid våra besök  !! 


Prevakas civila butikskontrollanter har skapat sig mkt gott renomé som bland de duktigaste på och hantera svinn som civilare. Vi utför uppdragen med enbart positiva vibbar från uppdrags-givarna. Vi har mkt bra samarbete med Polisen. Prevaka hanterar allt från ingripandet till polisanmälan. Vårt upplägg är i vårt tycke bättre än konkurrenternas vilket märks i antalet grip  !! 

Prevakas upplägg och planering är de få eller inga som kan kopiera, helt unikt koncept  !!

Detta löser vi åt er:

 

* Snatterier (ringa stöld heter det)

 

* Stöld/-er från 1000:- och uppåt.

 

* Bedrägligt beteende

 

* Bedrägerier & försök till bedrägeri

 

* Ficktjuvar dyker upp ibland "Yes.."


Förebygger & förhindrar nya brott


* Rådgivning, utbildning mm 


* Förebygga rån, exponering mm

UNIFORMERAD BUTIKSVÄKTARE


PREVAKA vill informera om att även denna väktaretjänst ställer krav enl lagen om bevakningsföretag, avs butikskontrollantutbildning (fuskas mkt inom branschen med rätt behörighet). Våra väktare har rätt utbildning och behörighet, rätt utrustning samt rätt inställning.

Den uniformerade butiksväktaren har till främsta uppgift att verka förebyggande mot att butikens varor skall utsättas för brott. Mao inte att gripa, detta kan förekomma ändå. Väktaren fyller störst funktion vid ingången, kassalinjen, förbutik, allmänna ytor i butiken samt kan pendla lite i butiken med i de avdelningar med mest stöldbegärligt, kött, smink, verktyg o "tjyvställen".

Förebyggande  &

            Förhindrande

 

ÖKAR TRYGGHETEN


FÖREBYGGER EV GRÖVRE BROTT

 

 - KUNDER VÄNDER SIG OFTA TILL

    DEN UNIFORMERADE VÄKTAREN

    FÖR VÄGLEDNING "Var hittar jag

    den "x" varan ?" Väl inne i butiken...

Men söker man ett svar på att få bort snattare så är den civila butiksväktaren avsevärt effektivare på dessa problem i butiken, där e vi på PREVAKA mkt duktiga och löser problem dagligen ! ! !

   

"ONÖDIGT DYRT MED DÅLIGA ALTERNATIV"-> RING OSS ->

PREVAKA

SECURITY AB


Öppetider:  Samtal avs kontoret, Mån-Fred 09:00-16:00

Söka väktaretjänst: OBS ej via telefon - eposta oss för svar

Butiker kan kontakta oss 07:00-22:00 M-S även röda dgr. 


Webmaster/design: Dan Nilsson

Copyright © All Rights Reserved Prevaka Security AB


Kontakt Info

040-6116900 / mob: 0705-090975

Lagervägen 4, Arlöv, Skåneland

     

      Orgnr 556973-6944