HANDELSTJÄNSTER

040-6116900

HANDELSTJÄNSTER

"Prevaka får ofta beröm om hur duktiga vi är, tacksamheten når inga gränser från våra uppdragsgivare. Återkommande problem svinn, bedrägerier, stölder mm löser vi genom en noggrann planering och en väl genomtänkt strategi. Vår gripstatestik är mkt bra, samt våra ofta dagliga kontakter m polismyndigheten 

håller hög kvalité. Polisen gör ett fantastiskt bra jobb och är alltid snabbt på plats  !


Prevaka Security AB levererar hög kvalité likt

vi uppfyller de stora förväntningar som finns

när vi synns ute i våra uppdragsbutiker !


Välkomna och anlita oss för trygga lösningar inom handeln och öka er lönsamhet genom att sänka svinnet i butiker, köpcentran mm.
Prevaka Security AB


Vi kan hjälpa till med utförande av bevakning inom handeln med bred erfarenhet.


Bevakning av butiker mm är något vi brinner för och gärna hjälper er med.

Att besöka det bevakade objektet på slumpmässiga tidpunkter brukar störa ut de mesta buset, tjuvar mm från att pröva och begå brott på platsen, ev stölder mm - tryggheten ökas i butiker där vi bevakar då våra väktare anländer vid olika tidpunkter civilt el i uniform.


Prevaka kan erbjuda genomtänkta handelslösningar och enklast är det att uppdrags-givaren bokar in ett kostnadsfritt besök av vår representant, så får ni en offert då vi kommit in på kontoret och beräknat kostnaden för bevakningen. Vi lovar ni blir nöjd !


Tycker ni att ert befintliga upplägg inte känns trovärdigt el är för dyrt el utfästelser som inte följs upp. Vi hjälper er hantera ev uppsägningstid under en övergång till oss, om ni väljer oss för bevakning. 


LARMCENTRALTJÄNSTER


Prevaka Security AB har avtal med Rapid Larmcentral, Vi kan med hjälp av vår partner hjälpa till med o lägga upp ert inbrottslarms anläggning mot en fördelaktig kostnad per månad. Vi kombinerar denna uppkoppling med av vi utför kontroll vid händelse av utlösta larm utan avtal om rondering, ni blir sk larmkund bara. Vi kan även välja kombinera denna uppkoppling i samband med att ni ingått ett avtal om rondering där vi då genomför kontroller vid utlösta larm, ni blir då larmkund med avtal om rondering med sk åtgard.


Prevaka Security AB har mkt bra kontakter med lokala larminstallatörer som mkt skickligt

är oss och er behjälpliga med professionellt utförda larmnstallationer, som vi sedan ansluter mot Rapid Larmcentral i Sundbyberg. Vi hjälper sedan till m kontroller & ev ryck. 

  • Larmavtal m åtgärd
  • Larmavtal m rond & ryck

EXEMPELBILDER

BEHÖVER NI RÅD VID MONTAGE AV KAMEROR ?

PREVAKA

SECURITY AB


Öppetider:  Samtal avs kontoret, Mån-Fred 09:00-16:00

Söka väktaretjänst: OBS ej via telefon - eposta oss för svar

Butiker kan kontakta oss 07:00-22:00 M-S även röda dgr. 


Webmaster/design: Dan Nilsson

Copyright © All Rights Reserved Prevaka Security AB


Kontakt Info

040-6116900 / mob: 0705-090975

Lagervägen 4, Arlöv, Skåneland

     

      Orgnr 556973-6944