Hemgångskontroll

Prevaka erbjuder tjänsten hemgångskontroll.

En hemgångskontroll sker oftast utifrån när personal avslutar sin arbetsdag och då inväntar en uniformerad väktare utanför personalingången. Väktaren kontrollerar att personal ej för med sig varor samt annat som kan komma från arbetsgivaren. Personal skall på plats kunna redogöra för varor i tex påsar o väskor som de uppvisar för väktaren. Väktaren noterar allt som ev ej stämmer dvs avvikelser. Rapport lämnas till butikschefen.

Prevaka kan även hjälpa uppdragsgivaren med sk riktade hemgångskontroller, i grova drag utan o avslöja för mkt går denna kontroll ut på att sk förhandsinformation om att svinn, stöld el liknande misstänks o då utföres kontroll liknande en vanlig hemgångskontroll, men med mer fokus på enskild person. Eventuella avvikelser rapporteras till BC.

Internt svinn avslöjas ofta genom dessa riktade kontroller.

kontakta oss så går vi igenom ett lämpligt upplägg för en eller flera riktade kontroller.