Kundtjänst

Villkor och bestämmelser:

Prevaka Security AB, vilket är vårt juridiska namn - äger rätten att helt avsluta ev uppdrag samt avsäga sig uppdrag i de fall av att vi konstaterar att uppdraget kan få en för enligt Svensk lag olämplig inriktning eller inte ligger i linje med vår policy.
Prevaka Security AB efterlever bestämmelserna för hur bevakningsverksamhet skall bedrivas enligt Bevakningslagen som reglerar för hur bevakningsverksamhet får lov att bedrivas i Sverige.

Konstaterar vi att vi blivit utnyttjade eller förda bakom ljuset, genomför vi polisanmälan omgående.

Konsumentköplagen:

Prevaka Security AB, avser följa ev utslag enligt Konsumentköplagen, vid ev händelse av att en tvist skulle uppstå i en affärsrellation, oss v/s uppdragsgivare, samt även vid ev tvist i Svensk domstol.

Prevaka Security AB, äger rättigheterna till namnet PREVAKA, i Sverige. Finns registrerat som varumärke hos PRV.