GPDR

GPDR ?

Sverige fick en ny lag liksom resten av EU, GPDR. Den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation började gälla 25 Maj 2018.

Förordningen stärker dina rättigheter vid behandling av personinformation. GPDR ersätter helt den nuvarande Personuppgiftlagen (PUL) och medför en rad positiva förändringar för dig som kund.

För att du skall känna dig trygg o få bättre inblick i hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integetetspolicy.

Nyhetsarkiv