Länsstyrelsen på besök

Länsstyrelsen besökte Prevaka  Security AB, 3 Oktober på kontroll. Verksamheten kontrollerade utifrån fastställda kontrollpunkter som ett auktoriserat bevakningsföretag skall uppfylla. Länsstyrelsen återkom 8 Oktober med beslutet om att Prevaka blev godkänt på samtliga punkter. Inga anmärkningar. Prevaka bedrivs enligt god sed i branschen mao samt vad som står i FAP´n. 

Nyhetsarkiv