Prevaka Security AB

Prevaka Handel AB, genomförde en namnjustering som blev klar 180711. Namnjusteringen är ett steg i riktningen mot att visa nya och befintliga uppdragsgivare att vi utvecklat verksamheten med flertalet nya tjänster. Finns att läsa på vår hemsida. Företagets affärsnamn i dagligt tal skall kvarstå "Prevaka".

Nyhetsarkiv