Policys

Vår arbetsmiljöpolicy:

Prevaka Security AB bedriver SAM (systematisk arbetsmiljöarbete) vilket enligt arbetsmiljölagen alla företag har en skyldighet att utföra.

- Vid SAM går man fortlöpande igenom alla de sannolika riskfaktorer som man kan påvisa, internt på företaget samt ute på uppdragen.

- Uppkomna risker, noteras och en plan för hur dessa skall "byggas bort" alt om möjligt, omgående åtgärdas sker. Incidenter ute i tjänst rapporteras till AV och arkiveras på företaget.

Prevaka Security AB är vägledande inom handeln för att eftersträva en hög säkerhet för vår personal, majoriteten av uppdrag som sker på tidpunkter där det föreligger en ökad hotbild samt skaderisk, sker med dubbelbemanning, vilket samtidigt är dubbelt så bra val, för ökad effektivitet, säkra ingripanden, bra förutsättningar för att larma mm.

- Vår personal är vår främsta resurs och dem skyddar vi så långt det är tekniskt möjligt, samt utbildar dem fortlöpande, bla självskydd osv.

  • Vår policy är även den att hålla en mkt hög kompetensnivå hos våra anställda och genom vår "trivselpolicy", skapas minimal omsättning inom personalen. (Hög omsättning inom personal på ett företag, vittnar på en osund personalpolicy, samt stora brister i ledningen)
  • - Prevaka Security AB tar hand om sina anställda !!

Vår drogpolicy:

Vi håller en nolltollerans mot droger.
Rökning är helt förbjudet ute på bevakningsobjekt samt i anslutning till dessa och i företagets fordon.

Övrigt:

- GPS "SRT" överfalls larm m trygg support bär samtliga väktare på sina uppdragen !

- Prevaka Security AB förbehåller sig alltid rätten att avsluta ett uppdrag ute hos en uppdragsgivare som inte har eller saknar intresse för att hörsamma de regler och bestämmelser som vi utför bevakningsuppdragen utifrån FAP 573-1. 

- Prevaka Security AB förbehåller sig rätten att avböja ev vidare intresse från intresserad kund om vi inte ser att uppdragen kan genomföras m en god kvalité inkl ej kan utföras på ett för oss säkert sätt. SAM.