Stationär Bevakning

Detta är ett uppdrag som kan kombineras med ronderande bevakning, vilket oftast är en del av det stationära uppdraget på objektet.

Kort kan de beskrivas, som så att den ronderande väktaren är stationerad på ett objekt under en viss tid tex 18:00-06:00, kan mkt väl vara ett uppdrag som portvakt i en vaktlokal, en receptionist som då är en utbildad väktare som även går invändiga ronderingar på objektet, dvs Säkerhetsreceptionist. 

Ev larm på objektet kan hanteras direkt o snabbt av den stationära väktaren.

Vänligen återkom till oss hjälper vi er med dessa uppdrag.