Tillsynsbevakning

Dessa uppdrag utförer av tex en ronderande väktare i bil.

Väktaren besöker objektet och utför kanske endast en lättare utvändig kontroll.

Ibland så sker bara sporadiska kontroller tex tillsyn att larmet är i funktion, att inga obehöriga syn på objektet, ev grindar som skall vara stängda o låsta verkligen är detta, utvändig kontroll runt tex en villa där de boende ev är bortresta eller av ren trygghetsskapande besök dagtid resp nattetid, tex då de boende är på sina resp arbeten.

..ja listan kan bli lång tom kontroller invändigt på stall på gårdar o ridanläggningar ev brand o ev obehöriga

Vi har flera års kompetens avseende dessa uppdrag.

Vänligen återkom till oss så besöker vi er o lägger upp lämpliga tillsyner vilket kommer öka er trygghet.