Uniformerad butikskontroll

Prevaka erbjuder även denna tjänst.

- till skillnad mot en civil väktare, så går butiksväktaren i uniform

  • Vi brukar föreslå uppdragsgivaren att välja o satsa på en eller två civila väktare som går in undercover som kunder o kan se problemet med svinnet från en annan synvinkel.
  • Vi resonerar som så, att det är bättre o verkligen komma på problemen med svinn o lösa det, omgående än att den/de man vill få bort som tex stjäl i en butik, helt enkelt upptäcker den uniformerade butiksväktaren och väljer återkomma när väktaren inte syns till i butiken, alt inväntar väktaren lämnat den del av butiken där de stöldbegärliga varorna finns.
  • Det är här den civila butiksväktaren är effektivare, spaning på den helt ovetande tjuven och ett säkert o kontrollerat ingripande efter sista betalningsmöjlighet dvs kassalinjen o problemet är löst.

Naturligtvis hjälper vi till med uniformerad väktare om detta upplägg ses som de mest riktiga på aktuell plats.

Butiksväktaren i uniform passar bra in i butiksmiljön genom o synas i anslutning till kassalinjen, in/utgångar, i delar av butiken där väktaren syns bra o ses av många kunder, vid invigning av butik, butik som ev råkat ut för rån och tryggheten skall maximeras och att ev förövare skall hålla sig borta från butiken/-er.

  • Mao fungera som trygghetsskapande åt personalen samt förebygga att olika brott uppstår i butiken.

Kontakta oss så besöker vi er butik för ett kostnadsfritt besök o ser hur vi kan hjälpa er med detta uppdrag.