HEM

040-6116900

Välkommen, söker ni kvalité av bästa

  slag..då har ni hamnat rätt - Vi anser oss

    bäst inom civila kontrolltjänster i handeln . .

"Prevaka får ofta beröm om hur duktiga vi är, tacksamheten når inga gränser från våra uppdragsgivare. Återkommande problem svinn, bedrägerier, stölder mm löser vi genom en noggrann planering och en väl genomtänkt strategi. Vår gripstatestik är mkt bra, samt våra ofta dagliga kontakter m polismyndigheten 

håller hög kvalité. Polisen gör ett fantastiskt bra jobb och är alltid snabbt på plats  !


Prevaka Security AB levererar hög kvalité likt

vi uppfyller de stora förväntningar som finns

när vi synns ute i våra uppdragsbutiker !


Välkomna och anlita oss för trygga lösningar inom handeln och öka er lönsamhet genom att sänka svinnet i butiker, köpcentran mm.
PREVAKA SECURITY AB SKAPAR TRYGGA BUTIKSMILJÖER

Prevaka Security AB bildades 2014 och är ett auktoriserat bevakningsföretag med  kontor i Arlöv i Malmö´s utkant. Vi tillhandahåller bevakningstjänster m kvalite i centrum. Volym har en sekundär betydelse, inte störst utan bäst när de gäller är vårt motto. Prevaka är lika med "Trygg butiksmiljö".


Söker ni ett svar på hur er lönsamhet kan ökas i handeln, minska svinnet och kanske helt få bort svinnet ? Vi tillhandahåller- o är behjälpliga med civila butikskontrollanter, uniformerade tjänster, testköp, bevakningsring

civil -/ uniformerad mm. Samtlig personal är godkända väktare, rätt utbildning för vilket uppdragen kräver, rätt utrustning samt är mkt serviceminded. Prevaka bedriver arbetsmiljöarbete för trygg butiksmiljö.

Kontakta oss redan i dag !

BOKA IN ETT BESÖK

 
 
 
 

AUKTORISERAT BEVAKNINGSFÖRETAG

 

PREVAKA ÄR ETT RESPEKTERAT BEVAKNINGSFÖRETAG MED STORT FOKUS PÅ HÖG SÄKERHET OCH ATT VARA EN ATTRAKTIV MÖTESPLATS FÖR TRYGGA BUTIKSLÖSNINGAR, VI FÖREBYGGER & FÖRHINDRAR BROTT I HANDELN

PREVAKA SECURITY AB

Prevaka är ett auktoriserat bevakningsföretag som sedan 2014 haft huvudsakligt fokus mot kontrolltjänster..

 

LÄS MER HÄR

HANDELSTJÄNSTER

Prevaka erbjuder olika tjänster inom butikssäkerhet, ex civil el uniformerad väktare. Olika övriga kontrolltjänster..

 

LÄR MER HÄR

KONTROLLTJÄNSTER

Prevaka erbjuder utförande av parkerings-övervakning på privat tomtmark. Ex bostadsrättsföreningar & fastighetsägare.

 

(UNDER UPPSTART)

VAD VÅRA UPPDRAGSGIVARE TYCKER OM OSS

"FANTASTISKT, utmärkt jobb!"

 

Vi är mkt nöjda med hur Prevaka utför sitt jobb med att pressa ner svinnet och utför även förebyggande åtgärder för en säker och trygg butiksmiljö. Trygg butik är A & O !

 

Butikschef

"Hög kvalité och mkt effektivt"

 

Vi har under lång tid haft problem med återkommande stölder och är mkt tacksamma för ert utmärkta jobb.  Äntligen ser vi någon som löser problemen m svinn.

 

Handlare

SMINKTJUV GREPS

CHOKLADSTÖLD

CHOKLADLIGA GREPS

I JACKA HOS 15 ÅRING

PREVAKA HANTERAR SVINN INOM HANDELN VARJE DAG ÅRETS SAMTLIGA DAGAR !

"TJYVBILDER"

PREVAKA

SECURITY AB


Öppetider:  Samtal avs kontoret, Mån-Fred 09:00-16:00

Söka väktaretjänst: OBS ej via telefon - eposta oss för svar

Butiker kan kontakta oss 07:00-22:00 M-S även röda dgr. 


Webmaster/design: Dan Nilsson

Copyright © All Rights Reserved Prevaka Security AB


Kontakt Info

040-6116900 / mob: 0705-090975

Lagervägen 4, Arlöv, Skåneland

     

      Orgnr 556973-6944