PREVAKA

+46 (0) 40 - 611 69 00

+46 (0) 705 - 09 09 75

Lagervägen 4, Arlöv

Skåneland, Sweden

07.00 TO 23.00

Måndag till Söndag

  VÄLKOMMEN

 VI SER FRAM EMOT

 ATT FÅ BLI ERT NYA       BEVAKNINGSFÖRETAG PREVAKA ÄR ETT RESPEKTERAT AUKTORISERAT   BEVAKNINGSFÖRETAG MED STORT FOKUS PÅ HÖG   SÄKERHET OCH ATT VARA EN ATTRAKTIV MÖTESPLATS   FÖR TRYGGA BUTIKSLÖSNINGAR, VI FÖREBYGGER &   FÖRHINDRAR BROTT I HANDELN.


 INFO: (20191210)

 HÖGSTA DOMSTOLEN HAR HÖJT GRÄNSEN FÖR   STÖLD  FRÅN 1000:- TILL 1250:-.


 * Ett krav för att en väktare skall få utföra övervakning i   butiksmiljö, är ha genomfört butikskontrollant utbildning

 tex så är de ej tillåtet att som väktare utföra sk "ronderingar" /   "trygghetsbesök" lite då o då under butikers öppettider, om   väktaren ej genomfört butikskontrollantutbildning - sk   "stängningsstöd" strax före stängning finns ej detta krav.

 * Prevaka erbjuder ej stängningsstöd, mestadels civila tjänster. 

VAD VI ERBJUDER

VÅRA TJÄNSTER


  CIVIL BUTIKSKONTROLL

CIVILA VÄKTARE EX EN EL TVÅ AGERAR KUNDER I BUTIKEN OCH INGRIPER MOT KONSTATERADE SNATTERIER DÅ KUNDEN PASSERAR KASSALINJEN.

 


  UNIFORMERAD

  BUTIKSKONTROLL

UNIFORMERAD VÄKTARE SOM HAR TILL SYFTE AV ATT ÖKA  KÄNSLAN AV TRYGGHET I EN BUTIKSMILJÖ, EV FÖR ATT FÖREBYGGA STÖLDER  MM.

 


  INFORMATION OCH

  FÖREBYGGA SVINN

PREVAKA HJÄLPER BUTIKEN MED ATT SE ÖVER TYPISKA STÄLLEN SOM SNATTARE ANVÄNDER OCH FÖRESLÅ ÅTGÄRDER FÖR ATT FÅ BORT DEM.

 

VÅR PERSONAL KAN BEMANNA ÖVERVAKNINGSKAMEROR OCH FÖRMEDLA IAKTAGELSER TILL EV VÄKTAREKOLEGA UTE I BUTIKEN...

 


  HEMGÅNGSKONTROLL


  KAMERAÖVERVAKNING

BUTIKENS PERSONAL INGÅNG/UTGÅNG ÖVERVAKAS VID PERSONALENS HEMGÅNG. KVITTO STÄMMS AV MOT EV MEDTAGNA VAROR SOM BÄRS UT. 

 

VARJE BUTIK ÄR UNIK PÅ SITT SÄTT

ETT VINNANDE KONCEPT

SVINNET INOM HANDELN UPPGÅR TILL MKT STORA BELOPP RÄKNAT I MILJARDER.

NYCKELN TILL BRA BUTIKSKONTROLL ÄR ATT BEVAKNINGEN ÄR OFÖRUTSÄGBAR OCH SVÅR FÖR BUTIKSTJUVAR ATT KARTLÄGGA. ATT TYDLIGT ANNONSERA VÄKTARENS NÄRVARO ÖKAR SVINNET OCH GER TJUVEN FÖRDELAR  !

    VÅR ERFARENHET AV OLIKA UPPLÄGG INOM

    HANDELN ÄR FÖR OSS ENTYDLIGT, - BÄSTA

 SÄTTET FÖR ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA

    STÖLDER ÄR ATT SKAPA ETT UPPLÄGG MED

   CIVILA VÄKTARE I BUTIKERNA PÅ SLUMPADE

 TIDER SETT UR "TJYVENS" PERSPEKTIV, DETTA

GER RESULTAT OCH MINSKAR BUTIKSSVINNET !

PREVAKA som är företagets affärsnamn, är ett Svensk privatägt bolag startat 2014  Vi är kreativa, motiverade och är ett gott exempel för kvalitativa bevakningstjänster. Vi växer !

I ett komplext samhälle med få resurser,

behövs duktiga och angagerade entre-prenörer som Prevaka alltid.

Nyheter


Prevaka presenterar en ny website på ny plattform, välkomna 191212

Uppdaterad: 20191226

Dec 06, 2019

Vi fick till vår kännedom 20191211 att gränsen för stöld är höjd till 1250:-

Dec 06, 2019

© Copyright. All Rights Reserved